Turkwebline Logo
Turkwebline iletişim

maxiticaret Satış Sözleşmesi

maxiticaret Hazır Site Sistemi Kullanım Sözleşmesi

1-Taraflar

I – maxiticaret Eletronik Ticaret Çözümleri (Bundan sonra MT olarak anılacaktır.)

II – maxiticaret Hazır Site Sisteminin asgari 1(bir) yıllık kullanım hakkını satın alacak olan gerçek veya tüzel kişi. (Bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır.)

1.1- Bu sözleşme, hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan MT ile Müşteri arasında akdedilmiştir.

1.2- Bu sözleşmedeki hiçbir maddenin diğerine önceliği yoktur.

1.3- Müşteri, sözleşmedeki maddeleri okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

2- Konu

İşbu sözleşme, Internet ortamında çalışan hazır web sitesi sistemi maxiticaret ile ilgili içerik kiralama, kullanım koşulları, kurulum ve destek hizmetlerini düzenler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak çalışmaların bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ve taahhüt eder.

3- Hizmet Açıklaması

3.1- maxiticaret Hazır Site Sisteminin içerdiği özellik ve hizmetler şunlardır; maxiticaret hazır web sitesi, tam site yönetim paneli, alan adı(Müşteri tarafından alınmamışsa), 500 MB web sunucu alanı(maxiticaret sunucuları dışında bir sunucu tercihi mümkün değildir), veritabanı sunucunda 50 MB MySQL alanı, 20 adet e-posta hesabı(spam, toplu mail vb. Amaçlı kullanılamaz), aylık 5 GB trafik kapasitesi, sistem kurulumu, maxiticaret.com üzerinden teknik destek.

3.2- MT, hazır site sistemini sözleşmede farklı bir süre belirtilmediği takdirde 1(bir) yıl için tüm işlevleriyle birlikte Müşterinin kullanımına sunmaktadır. Müşteri, kullanım süresi boyunca, belirlenen web adresinden hukukî kurallar çerçevesinde yayın yapabilir ve sitede içerik yönetimi gerçekleştirebilir. Kullanım süresi bitiminde Müşteri hizmeti yenilemek istemez ise veritabanında bulunan Müşteriye ait tüm içerik ve bilgiler sistemden silinerek hizmet sonlandırılır. Müşteri kullanım süresinin bitiminde sistemi kullanmaya devam etmek isterse, sistem herhangi bir değişiklik olmadan çalışmaya devam eder.

4- Ücret

4.1- Müşteri, işbu sözleşmede bahsi geçen ve 3. madde altında açıklanmış hizmetlerin tamamı veya bir kısmı hizmetlerin bedeli olarak, maxiticaret.com web sitesinde belirtilen ve Müşterinin tercih ettiği hizmet süresinin karşılığı olan ücreti ödeyecektir. İlk yılı takip eden yıllardaki ödeme, MT tarafından belirlenecektir.

4.2- Müşteri, sözleşmeyi onayladıktan sonra hizmet bedelinin tamamını, maxiticaret.com web sitesinde duyurulan ödeme kanallarından herhangi biri ile gerçekleştirecektir. Ödemenin tamamlanması ile birlikte tarafların bu sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülükleri başlayacaktır.

4.3- MT, Müşteri ödemeyi yapıncaya kadar maxiticaret.com üzerinden verdiği hizmetleri başlatmama hakkına sahiptir.

5- Sözleşme Süresi

5.1- İşbu sözleşme, taraflar farklı bir süre belirtmediyse 1(bir) yıl geçerlidir. Taraflar sözleşmedeki sorumluluklarını yerine getirdiği ve sözleşme feshedilmedi müddetçe bu süre tamamlanacaktır. Müşteri, dilerse 1(bir) yıldan daha fazla süreyle hizmetin kullanım hakkını satın alabilir.

5.2- Taraflar, sözleşmenin sona erme tarihinden 15(onbeş) iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart hükümler altında önceki sözleşme süresi kadar uzar. Ücret hususunda MT'nin yapacağı değişiklikler saklıdır.

6- Genel Hükümler

6.1- Sözleşme konusu ürün, MT tarafında yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Müşterinin belirttiği alan adı üzerinde açılır.

6.2- Sözleşme süresince MT yazılımının aynı paketin güncellemelerine Müşterinin ücretsiz olarak geçiş hakkı vardır. Fakat standart tasarımdan farklı bir tasarım uygulanmış ise yeni modülün uyarlanması için ek ücret talep edilir. Üst paketlere geçiş ayrıca ücretlendirilir.

6.3- Ürün girişi Müşteriye aittir. Web sitesinin içeriğinden teknin ve hukuki olarak Müşteri sorumludur.

6.4- MT paket yazılımlarının tüm hakları MT'ye aittir. Müşteri, bu kodlar üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

6.5- Site içinde kullanılan fotoğraf, video, müzik, logo, doküman ve benzeri materyallerin lisans hakları hakkında MT'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususlar için sözleşme imzalandıktan sonra ayrıca ihtara gerek yoktur.

6.6- Müşterinin sitesinde MT'nin belirleyeceği konumda “maxiticaret” logosu ve linki bulunacaktır.

6.7- Müşteriye verilen e-mail hesapları, kontrol paneli şifresinin güvenliğinden tamamen Müşteri sorumludur. Herhangi bir ortamda çalındığı/kaybedildiği iletilirse şifreler değiştirilir.

6.8- Müşteri hosting(barındırma) hizmeti alırken, MT sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini ve programları aynen kabul etmiş sayılır. Kendi isteğine göre program kurulumu talep edemez.

6.9- MT'nin Müşteriye sunduğu hizmette Türk Telekom bantlarında, uydu ve haberleşme, network sistemlerinde olabilecek arızalardan dolayı, sistemin kesintiye uğramasından MT sorumlu tutulamaz.

6.10- MT, 30(otuz) gün önceden e-mail aracılığıyla Müşterinin sisteme kayıt olurken verdiği e-mail adresine tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süre ve şartlarını, verilen hizmetin bedelini Müşteriye bildirir. Müşteri yeni şartları kabul etmediği yahut hizmeti sonlandırmak istediği takdirde MT'ye bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir, alan adını transfer edebilir.

6.11- Müşteri, sözleşme konusu hizmetin tesliminden itibaren 7(yedi) gün içerisinde sözleşmeden caymam hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü satın aldığı MT'ye şahsen bildirimde bulunması ve ürünün, “niteliği itibariyle iade edilemeyecek hizmetler, tek kullanımlık hizmetler, kopyalanabilir kod ve programlar, sarf malzemeleri, domain(alan adı) alımı için iptal hakkı kullanılamaz” hükmü çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteriye verilen maxiticaret paketinin, MT'ye iade faturası ya da faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin MT'ye ulaşmasını takip eden 15(onbeş) gün içinde iptal edilemeyecek hizmetlerin ücreti düşüldükten sonra kalan bedel Müşteriye iade edilir.

6.12- MT, Müşteri tarafından maxiticaret paketi ile ilgili mesai saatleri içinde gelen istek, talep ve arıza bildirimini en geç 24 mesai saati içerisinde cevaplayacaktır. Müşteri her türlü destek talebini maxiticaret.com web sitesindeki “Canlı Destek” kısmına veya maxi et maxiticaret.com e-mail hesabına yazılı olarak iletecektir.

6.13- Müşteri, MT'nin telif haklarını ihlal edecek, sistemin çalışmasını engelleyecek, sistemin kaynak kodlarının çalınması vb. durumlarda herhangi bir müdahalede bulunmaz; böyle bir durumdan şüphe ederse derhal MT'ye konuyu yazılı olarak bildirir.

7- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin imzalanmasının ardından ortaya çıkacak her türlü anlaşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8- İşbu sözleşme, bu madde ile birlikte 8(sekiz) madde ve alt maddeler olarak hazırlanmıştır. MT, gerekli gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt maddeler ekleyebilir, çıkarabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir.

Tarih:

Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum.

anasayfa | hakkımızda | sektörler | blog | satış sözleşmesi | gizlilik | adres, telefon, iletişim formu